Doa

Sunnah duduk di samping kuburan sesudah penguburan

Disunatkan duduk sesaat di sisi kubur sesudah melakukan penguburan, yang lamanya sama dengan menyembelih seekor unta lalu membagikan dagingnya. Orang yang duduk hendaknya menyibukkan diri mereka dengan membaca Al Qur’an, mendoakan mayat, memberikan nasihat. Lalu juga mengisahkan hikayat ahli kebaikan dan berita orang-orang yang saleh.

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui Sayyidina Ali karamallaahu wajhah yang menceritakan:

Kami sedang mengebumikan jenazah di Baqi’ul Gharqad, lalu Rasulullah saw datang dan langsung duduk, maka kami duduk di sekitarnya. Rasul saw membawa sebuah tongkat, lalu beliau menundukkan kepala dan mengetuk-ngetukkan tongkatnya itu, kemudian bersabd. “Tiadalah seorang pun dari kalian melainkan telah dicatat kedudukannya di neraka dan kedudukannya di dalam surga.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami mengandalkan kepada catatan kitab kami?” beliau menjawab. “Beramallah kalian, setiap orang itu dimudahkan untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan bakatnya,” hingga akhir hadis.

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Amr ibnul Ash r.a. yang mengatakan:

Apabila kalian menguburkan aku, maka tinggallah kalian sesaat di sekitar kuburanku yang lamanya sama dengan menyembelih seekor unta dan membagi-bagikan dagingnya. Agar aku terhibur oleh kalian sambil menunggu apa yang harus aku jawab terhadap utusan Rabbku.

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Baihaqi dengan sanad hasan melalui Utsman r.a. yang menceritakan:

Nabi saw apabila telah selesai menguburkan jenazah, terlebih dahulu tinggal pada kuburan, lalu bersabda. “Mohonkanlah ampunan buat saudara kalian, dan mintakanlah keteguhan untuknya kepada Allah, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanyai.”

Related Posts

Inilah bacaan doa ziarah kubur sesuai sunnah Nabi

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Muslim melalui Siti Aisyah r.a. yang menceritakan: Apabila Rasulullah saw berada pada malam giliran Siti Aisyah r.a. beliau acapkali keluar di akhir malam…

Doa ketika melakukan ziarah kubur sesuai sunnah Rasul

Diriwayatkan dengan sanad yang sahih  di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw keluar menuju…

Doa yang diucapkan ketika berziarah kubur

Ziarah kubur merupakan sebuah hal yang bagus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Tujuannya ialah mendoakan orang yang meninggal, serta agar orang yang masih hidup ingat akan kematian….

Doa yang bagus dibaca pada hari jumat

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan dari Nabi saw, “Barang siapa pada hari sebelum melakukan salat subuh mengucapkan doa berikut: اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الَّذِى…

Doa Setelah Pemakaman

Kematian merupakan sebuah hal yang pasti untuk semua manusia. Bila kita ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka ada beberapa hal ayng harus kita lakukan. Inilah beberapa adab dan…

Hukum dan Bacaan Talqin Mayit

Menurut ulama, talqin sesudah penguburan adalah sunah. Diantaranya adalah Al Qadhi Husain, di dalam kitab Ta’liq, Abu Sa’id Al Mutawali di dalam kitab At Tatimmah. Syeikh Imam Az…