Membaca surat Al Hasyr ketika akan tidur dan berdoa sebelum tidur

Di dalam kitab Sunan Abu Daud ada sebuah hadis dengan sanad yang sahih, melalui seorang lelaki dari kabilah Aslam, salah seorang sahabat Nabi saw yang menceritakan: Ketika aku sedang duduk di hadapan Rasulullah saw, datanglah seorang lelaki dari kalangan sahabat, lalu lelaki itu berkata, “Wahai Rasulullah, aku disengat tadi malam hingga aku tidak dapat tidur

Read More