Bacaan Doa Untuk Kedua Orang Tua dan Guru Tulisan Arab

Sebagai umat islam, maka kita harus berbuat baik kepada sesama (hablum minannaas). Baik itu kepada orang tua, saudara, kerabat, teman, tetangga, dan lain-lain. Orang tua diartikan sebagai ibu dan bapak, artinya orang tua kandung. Ibu sebagai orang yang mengandung, dan bapak sebagai orang yang menanamkan benih ke rahim ibu. Kedua orang tua mendapatkan kedudukan mulia dalam islam, terutama ibu. Bahkan kedudukan ibu 3 kali lipat daripada bapak. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan, dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam…

Read More