Kategori: Niat

Bacaan Niat Shalat Fardhu

Shalat fardhu lima waktu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap umat muslim, dan merupakan tiangnya agama. shalat juga merupakan salah satu pembeda diantara orang muslim dan orang kafir. Agar lebih memahaminya, makan akan diuraikan mengenai bacaan niat shalat fardhu. Sehari semalam terdapt shalat lima waktu, terdiri atas shalat dzuhur, ashar, maghrib, isya dan shubuh. Jumlah

Read More
Tata Cara Tayamum Sesuai Sunnah dan 7 Sebab Diperbolehkannya Tayamum

Tayamum adalah tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam islam yaitu dengan menggunakan debu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum: Ada beberapa hal yang membuat tayamum diperbolehkan, diantaranya adalah: Tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi Tidak mampu menggunakan air, seperti orang lemah, atau takut binatang buas. Sakit atau memperlambat sembuh

Read More
I’tikaf (Pengertian, Jenis, Syarat, Rukun, Yang Membatalkan dan Tata Caranya)

Pengertian I’tikaf I’tikaf (Itikaf, iktikaf, iqtikaf, i’tiqaf, itiqaf), berasal dari bahasa Arab akafa yang berarti menetap, mengurung diri atau terhalangi. Pengertiannya dalam konteks ibadah dalam islam ialah berdiam diri di dalam mesjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah dan bermuhasabah atas perbuatannya. Orang yang sedang beriktikaf disebut juga mutakif. Jenis I’tikaf I’tikaf yang disyariatkan ada

Read More